POPIS VÝKONŮ


EKG - elektrokardiografie - standardní neinvazivní metoda vyšetření elektrické aktivity srdce. Metoda odhaluje akutní či proběhlé poškození srdečního svalu, především infarkt myokardu, umožňuje posoudit poruchy srdečního rytmu a je základním nástrojem pro screening ischemické choroby srdeční. Není třeba žádná speciální příprava.


Ergometrie - zátěžové EKG - vyšetření se provádí na speciálně upraveném kole, ergometru - během vyšetření je zaznamenáváno ekg, měří se krevní tlak, tepová frekvence a jsou sledovány obtíže nemocného při postupně se zvyšující zátěži na bicyklovém ergometru . Vyšetření se provádí hlavně v rámci diagnostiky ischemické choroby srdeční a při zjišťování poruch rytmu při zátěži u některých chorob. Několik dní před vyšetřením je obvykle třeba vysadit určité léky, jmenovitě tzv. betablokátory. O vysazení léků před zátěžovým testem indikující ošetřující lékař. Je třeba mít s sebou vhodné sportovní oblečení, obuv a ručník.

Ambulantní monitorování EKG - Holter EKG - je neinvazivní vyšetření, při kterém se po dobu 1-7 dnů (nejčastěji 24 hod.) zaznamenává srdeční rytmus. Nemocný má na těle nalepeny speciální elektrody, které jsou spojeny se záznamníkem (registračním zařízením), který nosí nemocný na pase. Jeho malá velikost pacienta neomezuje v běžných denních aktivitách a pacient může podstoupit monitorování i v běžném pracovním provozu. Po ukončení vyšetření je záznam podroben počítačové analýze a vyhodnocen. Není potřeba žádná speciální příprava.

Ambulantní monitorování krevního tlaku - Holter TK - jedná se o vyšetření k posouzení výše krevního během celého dne. Na pas nemocného je připevněn malý automatický tlakoměr a na ruku manžeta. K měření krevního tlaku dochází po 30 min. během denních hodin a po 60 min. během nočních hodin. Další den dochází k počítačovému vyhodnocení záznamu. Není potřeba žádná speciální příprava. Nemocný není omezen v běžných denních aktivitách a může vyšetření většinou podstoupit i během standardního pracovního dne.

Echokardiografie - transthorakální echokardiografie - jde o neinvazivní ultrazvukové vyšetření srdce, které umožňuje zobrazit jednotlivé srdeční oddíly a chlopně, jejich strukturu, velikost a funkci. Dále je možno posoudit směr a rychlost krevního proudu srdečními oddíly, přes chlopně a ve velkých cévách. Není potřeba žádná speciální příprava, vyšetření je bezbolestné a trvá 15-45min.